Praga / Prague

Zasadniczo secesja spada Ci na głowę, a potykasz się o art deco. I fakt, że to wszystko w Czechach, nadaje temu lekkości i zwodziarskości.


Basically art nouveau falls down on your head and you stumble over art deco. And the fact that this whole takes place in the Chech Republic makes it funny and light.

A3A4A5A6A7A8A9A1A2A10A11A12A13A14

Reklamy