Praga / Prague

Podróże

Zasadniczo secesja spada Ci na głowę, a potykasz się o art deco. I fakt, że to wszystko w Czechach, nadaje temu lekkości i zwodziarskości.


Basically art nouveau falls down on your head and you stumble over art deco. And the fact that this whole takes place in the Chech Republic makes it funny and light.

A3A4A5A6A7A8A9A1A2A10A11A12A13A14