KONTAKT / CONTACT

dlugadrogadodomuu@gmail.com

można pisać pod ten adres, jeżeli chciałoby się ze mną skontaktować

use this address, if you would like to contact me